دفتر مهندسی اگرت با نیروی نوپا و خلاق در زمینه طراحی و تولید سایت و نرم افزار شروع به کار کرده است
که در این مدت کوتاه توانسته به بسیاری از ملزومات مشتریان پاسخ دهد.

این دفتر با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص، متعهد و کارآزموده خود توانسته است
ساختار و پایه نرم‌افزارهای منحصربه‌فردی در همه زمینه‌ها به صورت کارا، ایمن و انعطاف‌پذیر طراحی و تولید نماید.

درباره اگرت

دفتر مهندسی اگرت با نیروی نوپا و خلاق در زمینه طراحی و تولید سایت و نرم افزار شروع به کار کرده است که در این مدت کوتاه توانسته به بسیاری از ملزومات مشتریان پاسخ دهد. این دفتر با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص، متعهد و کارآزموده خود توانسته است ساختار و پایه نرم‌افزارهای منحصربه‌فردی در همه زمینه‌ها به صورت کارا، ایمن و انعطاف‌پذیر طراحی و تولید نماید. طراحی وب سایت ما، با توجه به اهداف و نیازمندیهای مشتری، نوع فعالیت و با توجه به بودجه درنظر گرفته شده برای طراحی صورت می پذیرد. از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است..