برندسازی و مدیریت برند

برند، بعنوان یکی از ابزارهای قدیمی بشر در ایجاد تمایز و سهولت در شناسایی دارایی ها مورد استفاده قرار گرفته است .در این مطلب از اگرت به برند سازی می پردازیم با ما همراه باشید.
در ادامه این مقدمه کوتاه، تعریف برند از دیدگاه اتحادیه بازاریابی آمریکا بعنوان یکی از معتبرترین مراجع مربوطه به شرح می باشد:
“نام، واژه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که به منظور شناسایی کالاها و خدمات یک فروشنده (یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز در عرصه رقابت مورد استفاده قرارمی گیرد.”
در این تعریف سه واژه کلیدی عناصر، شناسایی و ایجاد تمایز وجود دارند که در برندسازی مورد توجه قرار می گیرند. در ادامه این گفتار برندسازی را در دو بخش هدف و نیز مراحل اجرا، مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.

هدف از برندسازی چیست؟

خلق ارزش بواسطه شناسایی و ایجاد تمایز الگو (چارچوب های فکری -پارادایم) کسب و کار در مواجهه با بازار در طول سالهای گذشته با تحولات متعددی روبرو شده است. نقطه شروع این سیر تحول را می توان از الگوهای تولید در نظر گرفت که پس از انقلاب صنعتی در کشورهای پیشرو بوجود آمد. در این چارچوب کارخانه های اقدام به تولید محصولات مرغوب و استاندارد در مقیاس زیاد می نمودند و مشتری بدون داشتن حق انتخاب زیادی می توانست این محصولات را خریداری نماید.
یکی دیگر از الگوهای مهم بوجود آمده از پس آن، مفهوم فروش بود که با توجه به افزایش سطح فن آوری تولید کنندگان در درون سازمان های خود نسبت به طراحی و تولید محصولات جدید تصمیمی می گرفتند و هدف اصلی آن افزایش فروش بود. افزایش فضای رقابلی و جهانی شدن فضای کسب و کار، ناکارآمدی چارچوب فروش را نیز نشان داد. از اینرو الگوهای جدید با مفهوم بازاریابی بوجود آمد که بر طبق آن، شرکت ها تولید و عرضه محصولات خود ، اعم از کالا و خدمات، را با تحقیق در بازار و دریافت نظر مشتریان انجام می دادند و هدف نهایی ایجاد رضایت بیشتر در مشتریان است.. شایان ذکر است که امروزه چارچوب جدیدتری در اقتصادهای پیشرفته مطرح شده است که به پارادایم برند تعبیر می شود. در این چارچوب برند بعنوان یکی از اصلی ترین سرمایه های سازمان مطرح می گردد و در چارچوب بزرگترین تلاش کسب و کارها باید در راستای حفظ و ارتقاء جایگاه برند باشد و حتی بخش هایی همچتولید که روزگاری بعنوان دارایی اصلی سازمان محسوب می شد قابل برون سپاری می باشد.
رضایت مشتری در این چارچوب نه با توجه به خود محصول بلکه برمبنای ارزش ارائه شده قابل سنجش آن است. ارزش بر طبق یک تعریف ساده نسبت مزایا به هزینه های موجود در یک محصول می باشد. در این راستا، سطح رضایت و رغبت مشتری نه با توجه به سطح وافعی ارزش ایجاد شده بلکه بر مبنای میزان درک مشتری از ارزش ارائه شده بوجود می آید. با توجه به این دیدگاه ارزش ارائه شده بر اساس میزان درک مشتریان از آن از دید هر مشتری متفاوت است .
طبق اظهار نظر یکی از متفکرین به نام تد لوین، امروزه بخش زیادی از ارزش خارج از خط تولید محصول ایجاد می شود. مواردی همجون تسهیلات مالی، نحوه و محل تحویل و خدمات پس از فروش از منابع اصلی ارزش آفرینی به حساب می آیند.
بی شک، امروزه، یکی از منابع اصلی خلق ارزش درک شده در عرضه هر شرکت، برند (شناسه) مورد استفاده می باشد. نقش برند امروزه در محیط کسب و کار تا حدی است که چارچوب کنونی کسب و کار را الگوهای برندسازی می نامند. ارزش ایجاد شده بواسطه برند یا بعبارت دیگر ارزش ویژه برندرا می توان کاملاً بصورت ریاضی و با دو رویکرد اندازه گیری نمود که عبارتند از: رویکرد مالی و رویکرد بازار. در رویکرد مالی، برند میزان ارزش مادی برند بعنوان یک دارایی غیر ملموس سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. بنا به آمارهای جدید در اقتصادهای پیشرو، امروزه دارایی های ناملموس نزدیک به ۷۰ درصد دارایی های یک سازمان را شکل می دهند که در آن برند دارای جایگاه برجسته ای می باشد.
برند
در رویکرد بازاریابی، ارزش برند بر مبنای قضاوت مشتری نسبت به آن اندازه گیری می گردد که ازینرو به آن ارزش برند بر مبنای مشتری گفته می شود. این عامل میزان تأثیر برند در هزینه ای که متشری حاضر است پرداخت نماید را نشان می دهد.
با توجه به تعریف، CBBE عبارتست از تأثیرات متقاوتی که دانش برند روی واکنش های مشتری ها نسبت به فعالیت های بازاریابی در خصوص آن برند به جای می گذارد. با توجه به این دیدگاه، سه منبع فعالیت های بازاریابی، تبلیغات فرد به فرد و نیز تجربه قبلی باعث ایجاد دانش برند می شود. دانش برند واکنش های مشتریان را در زمان مواجهه به آن بوجود می آورد که نتیجه آن بوجود آمدن سطح مشخصی از ارزش ویژه برند می باشد. به بیان دیگر میزان دانش برند در نزد مخاطبان باعث افزایش میزان قدرتمندی برند می شود. بنا به نظر آقای دیوید آکر دانش برند بواسطه چهار عامل کیفیت درک شده، وفاداری، آگاهی از برند و تصویر ذهنی برند ایجاد می شود که دو جزء اخیر مورد نظر آقای کوین کلر هم می باشد. از آنجا که کوین کلر ار میان این چهار عامل، دو عامل اول را بعنوان عناصر دانش برند در نظر می گیرد، تفسیر مختصر این دو عامل به شرح زیر قابل ارائه است:

۱- آگاهی از برند:

این عامل شامل دو بخش شناسایی برند و یادآوری برند است. شناسایی برند به معنی شناخت برند و محصولات مربوط به آن در اثر مواجهه با برند می باشد و یاآوری برند به معنی به خاطر آوردن برند در هنگام بررسی یک رده محصول شامل کالا و یا خدمات بخصوص می باشد.

۲- تصویر ذهنی برند:

این عامل به معنای تداعیات ذهنی اصلی (مثبت و منفی) مشتری از سازمان و محصول در کنار تداعیات فرعی می باشد که می توانند شامل شرکت، کشور سازنده (خاستگاه محصول)، کانال های توزیع، برندسازی مشارکتی، اعطای امتیاز (لیسانس)، تأیید چهره ها و شخصیت های سرشناس و نیز رویدادهای ورزشی، فرهنگی، هنری مربوطه باشند. جهت بررسی تصویر ذهنی برند از ابزاری به نام نقشه ذهنی برند استفاده می شود.
در پایان این بخش از گفتار ذکر این مطلب مفید به نظر می رسد که جهت بررسی میزان موفقیت برندسازی در ذهن مشتریان از ابزارهای مختلفی استفاده می شود که یکی از متداول ترین آنها هرم CBBE می باشد. با توجه به این مدل که توسط کوین کلر ارائه گردیده است به نظر می رسد دو عامل آگاهی از برند و تصویر ذهنی بعنوان نتایج اولیه و سپس کیفیت درک شده و وفاداری بعنوان نتایج سطح بالاتر برندسازی باید در نظر گرفته شوند.

مراحل برندسازی:

اولین قدم در برندسازی، شناخت و بازتعریف سه عنصر راهبردی مأموریت، چشم انداز و ارزش های اساسی سازمان می باشند. از آنجایی که در کسب و کار فرصت و تهدید بعنوان عامل مهم تری نسبت به قوت و ضعف محسوب می شوند، بنابراین درک این موضوع اهمیت دارد که در کدام بخش (های) بازار فرصت های بیشتری نهفته است یا به عبارت دیگر امکان خلق ارزش بیشتری برای سازمان وجود دارد.
لذا با توجه به درک متفاوت گروه های مختلف مشتریان از ارزش خلق شده توسط سازمان و محصول، این مشتریان در بخش های مختلف دسته بندی می شوند که به آن بخش بندی بازار صورت می پذیرد. سپس بخش هایی که بیشترین سطح ارزش را درک نموده و در نتیجه بیشترین سطح ارزش را برای سازمان بوجود می آورند، هدف گیری می شوند.
در مرحله آخر با توجه به مراحل قبلی و در راستای شناساندن و ایجاد تمایز در برند، عناصر برند تدوین می گردند. این عناصر بر مبنای اتحادیه بازاریابی آمریکا، شامل پنج عنصر می باشند که عبارتند از:
 •  نام و آدرس اینترنتی
 •  لوگو و نماد
 •  کاراکتر
 • شعار و طنین
 •  شکل ظاهری و بسته بندی
بدیهی است که هر برند باید حداقل یکی از عناصر را دار باشد و با توجه به طبیعت سازمان، محصول و بازار ترکیبی از این عناصر نیز قابل استفاده خواهد بود. بر مبنای نظر کوین کلر معیارهای اصلی انتخاب بهترین عناصر برند عبارتند از : قابلیت به خاطر سپاری، میزان معناداری، میزان محبوبیت، میزان انتقال، قبلیت انطباق و قابلیت حفاظت.
لازم به ذکر است که با توجه به میزان قدرت برند و در راستای راهبردهای توسعه ای سازمان، می توان از استراتژی های تعمیم برند بهره برداری نمود.
در پایان اشاره به این مطلب ضروری به نظر می رسد که برند سازی علاوه بر افزایش سود و نیز دارای شرکت مطابق دیدگاه های ارائه شده، دارای مزیت های دیگری نیز همجون جذب و نگهداشت نیروی انسانی است که در این زمینه می توان از روش های برندسازی درون سازمانی برند استفاده نمود.
تکنیک های افزایش فروش

۷ تکنیک برای افزایش فروش

دنیای امروز دنیای، دنیای تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد است. حال و هوای امروز تجارت نشان از جهانی شدن آن دارد فرایندی که منجر به حضور و رقابت تنگاتنگ ظرفیت های مختلف تجاری شده است. آنچه به یقین می توان گفت این است که چنانچه کشوری به هر علت نتواند به این موج شتابان فراگیر بپیوندد در آینده ای نه چندان دور، در صحنه ی رقابت های بین المللی به حاشیه رانده می شود و بسیاری از فرصت های کسب و کار را به سود دیگران از دست می دهد. در این شرایط همپای تجارت ، عرصه ی فروشندگی نیز به عنوان زیر مجموعه ی تجارت چه به صورت کلی  یا جزئی دستخوش تغییر است. هر فروشنده ای باید تصمیم بگیرد که در ارتباط با این تغییر کجا قرار بگیرد. از گذشته تا حال فروشندگان قلابی در کمین هستند تا با فریب و کلاهبرداری مشتریان را وادار به خرید محصول یا خدمات کنند و چنین به نظر می رسید که وظیفه ی یک فروشنده این است که آنقدر باهوش و زیرک و سمج باشد که مردم را وادار به آنچه نمی خواهند بخرند ،کنند. در زیر به برخی تکنیک های فروش اشاره شده است.

۱- دلیل فعالیت خود را عنوان کنید.

به مردم بگویید که چه کار می‌کنید و از مشتریان کارتان را پنهان نکنید. آنها می‌خواهند از شخصی معمولی که چیزی درباره کارش می‌دانند خرید کنند.
آیا برای تولید خود ۲۵% تخفیف می‌دهید؟ به مردم بگویید که چرا کالاهای فروشی‌تان محدود است. با این عمل باعث می‌شوید که آنها به شما اطمینان کنند و از شما خرید کنند.

۲- بیان جزئیات

جزئیات را بیان کنید و به عنوان مثال بگویید که چگونه ۵۷/۱ دلار در هفته کار می‌کنید، تا اینکه بگویید ۰۰۰/۱ دلار در هفته درآمد دارید، با این عمل باعث می‌شوید که مردم به شما اطمینان کنند و شما را باور داشته باشند.

۳- کنجکاوی

همگی کنجکاو هستیم و می‌خواهیم جواب سوالاتمان را بگیریم و اگر به ما بگویند نامه‌ای را باز نکنیم، تحریک می‌شویم که این کار را انجام بدهیم و بفهمیم که داخلش چیست.
و بنابراین می‌توان از تیترهایی چون: راز این تبلیغ را کشف کنید استفاده نمایید، بنابراین خواننده می‌خواهد بداند که چه رازی در میان است.
کنجکاوی باعث می‌شود نامه‌ای که فرستاده‌اید باز شود و این شیوه خوبی برای مقاله‌های تبلیغاتی است مانند تیتر همین مقاله که «۷ تکنیک روانشناسی برای فروش» است.

۴- ترس از دست دادن چیزی

مشتریان دوست دارند با خرید کالای شما احساس کنند که چیزی بدست آورده‌اند تا اینکه چیزی را از دست داده باشند. به این خاطر است که خط مشی‌ها و کالاهای تولیدی باید محدود باشد.

۵- سوالات

پرسیدن سوال یک روش دیگر برای ایجاد ارتباط با مردم است و باعث می‌شود که آنها به دنبال جوابی برای آن بیافتند و متوجه موضوع بشوند.

۶- داستان‌ها

چیزی بهتر از داستان‌پردازی نمی‌تواند مفید واقع شود و شما می‌توانید همانطور که بسیاری از نویسندگان تبلیغاتی در نامه‌های فروششان استفاده می‌کنند، درباره خودتان یا مشتری‌تان داستانی را عنوان کنید.
یک داستان حقیقی از زندگی باعث می‌شود که شخص نسبت به شما اطمینان حاصل کرده و آن کالا را از شما بخرد.

۷- با مشکلی مواجه شدن

هر محصول برای مشکل خاصی، راه حلی بیان می‌کند. قبل از هرچیز مشکلات و مسائلی را عنوان کنید که افراد با آن مواجه هستند و بعد که آنها را واقف به مشکلات ساختید به آنها بفهمانید که کالای تولیدی چگونه این مشکل را برطرف می‌سازد.

 

امیدواریم از این مطلب درباره تکنیک های افزایش فروش لذت برده باشید.

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست ؟

در فضای  کسب وکار هر شرکت و کسب و کاری که وارد بشوید مشاهده می کنید که در آنجا نرم افزار هایی متناسب با فعالیت آن کسب و کار در حال استفاده است. معمولا نرم افزاری برای مدیریت اسناد (مثل آفیس) ، نرم افزاری برای مدیریت و ارسال ایمیل ، نرم افزاری برای چت با مشتریان ، مرورگر های اینترنت و … وجود دارد.

اما برای بیزینس ها رفته رفته این نرم افزار ها بیشتر و تخصصی تر شدند و راحت تر و سریع تر نیاز کسب و کار ها را برطرف کردند ، ولی  علاوه بر بهتر شدن ، موقع استفاده سخت تر و گیج کننده تر هم شدند. شاید با اسامی سیستم هایی مثل CRM ، ERM ، CMS ، SCM  و … برخورد کرده باشید. در این مطلب قصد داریم در مورد معروف ترین ، گرون ترین ، و زمان بر ترین این سیستم ها یعنی CRM توضیحاتی را ارائه بدهیم.

CRM چیست؟

CRM چیست؟

CRM  برگرفته از (Customer Relationship Management) به معنی مدیریت ارتباط با مشتری است.

در نگاه استراتژیک به مدیریت ارتباط با مشتری،CRM  گویند که یک استراتژی محوری و کلیدی در کسب و کار است و قرار است مشتریان سود ده را جذب کسب و کار کرده و آنها را برای ما حفظ کند.

در نگاه عملیاتی ، مدیریت ارتباط با مشتری، هر فرایندی که به نوعی با مشتری مرتبط است، با استفاده از سیستمهای نرم افزاری، به ابزارهای اتوماتیک تجهیز می شود. بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان، از جمله این فرایندها هستند.

در نگاه تحلیلی ،مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM)  ابزاری برای تحلیل هوشمندانه داده ها و اطلاعات مربوط به مشتری با هدف های استراتژیک و یا عملیاتی است.

در نگاه تعاملی به مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از تکنولوژی برای مدیریت مرزهای سازمان، چه در رابطه با مشتری وچه شرکای تجاری استفاده می شود و هر نوع داده و اطلاعاتی که از مرزهای سازمان عبور می کند توسط این سیستم مدیریت می شود. هدف این سیستم ایجاد ارزش برای مشتریان و همکاران سازمان است.

مدیریت ارتباط با مشتری

 این سیستم به شما کمک می کند راحت تر ارتباطتان را با مشتری های فعلی و مشتری های احتمالی کسب و کارتان مدیریت کنید. حتی ممکن است نرم افزار ارسال و مدیریت ایمیل تان هم کار CRM را انجام بدهد. مثلا شما می توانید با استفاده از ایمیل با مشتری هایتان ارتباط برقرار کنید یا با جستجو کردن ایمیل یک مشتری ، کلیه مکالمات رد و بدل شده با آن مشتری را ببینید. ولی CRM  خیلی فراتر از این هاست. هدف CRM اینه که بتونید به صورت یک پارچه با مخاطبین تان ارتباط برقرار کنید ، همچنین کار شما رو برای کار تیمی خیلی راحت تر می کند چون کل ارتباطاتی که با مخاطبین برقرار شده به صورت یک پارچه در اختیار همکاران قرار داره و هر کدوم از همکاران متناسب با سطح دسترسی که دارن میتونن تاریخچه پیام ها ، گفتگو ها ، پرداخت ها ، سرویس ها و … یک مشتری را بررسی کنند و متناسب با تاریخچه ، با مشتری رفتار کنند و ارتباط برقرار کنند.

امروزه تب شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و شبکه های ارتباطی مثل تلگرام به شدت زیاد شده است. اگر مبنای CRM را دو اصل “مشتری” و “ارتباط” بدانیم ، این شبکه ها می توانند بستر مناسبی برای CRM شما باشند ولی این نکته را توجه داشته باشید که استفاده از این شبکه ها و هر چیزی که مربوط به اطلاع رسانی و ایجاد محتوا است نیازمند دانش رانشناسی و ارتباطات می باشد تا بهترین نتیجه را دریافت نمایید. بهتر است که CRM تان را در بستر خودتان بنا کنید تا متناسب با نیاز بیزینس تان باشد ، همچنین مشتریان و همکارانتان بتوانند راحت تر از آن استفاده کنند.

ولی این نکته را هم مد نظر داشته باشید که CRM الزاماً یک سیستم کامپیوتری و اینترنتی نیست. حتی شما می توانید مشخصات  ارتباطات با مشتری هایتان را در فرم های مخصوص نگهداری کنید ولی با گسترش کسب و کارتان این کار جواب گو نیست.

کارآفرین

۷ توانایی که شما را به یک کارآفرین موفق تبدیل می‌کند

کارآفرین معمولا به کسی اطلاق می‌شود که می‌تواند در نقش‌های مختلفی فعالیت بکند و توانایی‌های یک رهبر مناسب را برای به موفقیت رسانیدن یک تجارت داشته باشد. برای تبدیل شدن به یک کارآفرین یه سری ملزومات وجود دارد که این ملزومات از یک شخص به شخص دیگری ممکن است کاملا به شکلی متفاوت ارزیابی شود.

کارآفرینی را می‌توان نتیجه یک میل درونی برای بهتر کردن و یا تغییر دادن دانست. این میل و اشتیاق زمانی که بتواند با یکسری از توانایی‌های مشخص ادغام شود و در کنار همدیگر قرار گیرد، موفقیت را وارد کار یک کارآفرین می‌کند.

در این مطلب قصد داریم به بررسی ۷ مورد از این توانایی‌ها بپردازیم. داشتن این توانایی‌ها شما را نسبت به ۴۰۰ میلیون کارآفرینی که در جهان وجود دارد، در یک سطحی از منحصر به فرد بودن قرار می‌دهد.

۱. دید وسیع تری داشته باشید

همواره همراه با مقوله کارآفرینی، رویکرد خلاق نیز وارد کار می‌شود. کارآفرینان موفق همواره دید گسترده‌تری برای حل مسائل دارند و خود را به یک چهارچوب محدود نمی‌کنند. در این حالت است که بیشترین امکانات و احتمالات را پیدا می‌کنند.

به صورت مختصر باید گفت که کارآفرینی زمانی ایجاد می‌شود که فکر جهانی متوقف شده است. ساختن شرکت و شروع آن کاری بسیار ساده است، آنقدر ساده که هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد، اما انجام کاری خلاقانه و حرفه‌ای در آنجا ابدا کار هر کسی نیست؛ کارآفرین کسی است که به این موضوع معنا می‌دهد.

۲. توانایی در ارتباط برقرار کردن

یکی از بخش‌های بسیار مهم و البته مرسوم در روند کاری شما، ارتباط و تعامل برقرار کردن با مردم بیشتر و بیشتری در دنیا است. خواه که فرد مقابل شما مشتری، کارمند و یا سرمایه گزاری عادی باشد، در نهایت شیوه انتقال دادن پیام و فکر شما به طرف مقابل تاثیر بسیار زیادی در موفقیت شما خواهد داشت.

جدای از توانایی صحبت کردن، بخشی از مهارت ارتباط برقرار کردن مربوط به گوش دادن به دیگران می‌شود. تبادل کردن اطلاعات می‌تواند ایده‌ها و فکرهای بسیار جدیدتری را برای شما نمایان سازد و نردبانی برای موفقیت شما باشد.

افراد خردمند صحبت می‌کنند چرا که چیزی برای گفتن دارند؛ نادان‌ها صحبت می‌کنند چرا که مجبور به گفتن هستند! -افلاطون

۳. توانایی تبدیل مشکلات به موفقیت

پیاده‌سازی و رشد یک شرکت کار چندان ساده‌ای نیست و در روند آن فراز و نشیب‌های بسیار زیادی وجود دارد. یکی از توانایی‌های بسیار مهم کارآفرینان، توانایی برخورد درست با مشکلات و تبدیل کردن آن‌ها به موقعیت‌هایی برای بهتر شدن است. آن‌ها باید به ذهن خودشان یاد دهند که نتیجه خوبی را از یک اتفاق ناگوار شکل دهند.

۴. صلاحیت‌های رهبری

پیش بردن یک تجارت صرفا به معنای بررسی کردن میزان فروش و سود‌های حاصل از کار نیست. بیشتر از هر چیزی برای به پیش بردن یک تجارت نیاز است که توانایی افراد تیم‌تان را به چالش بکشید و آن‌ها را وادار کنید تا بهترین کارشان را به شما ارائه دهند. بهترین کارآفرینان همواره آن دسته از افرادی هستند که صلاحیت‌های مربوط به رهبریت را دارند و می‌دانند که چگونه یک تیم را مدیریت بکنند. این افراد خود را ترغیب می‌کنند و به عنوان یک منبع برای انگیزه و الهام‌بخشی به دیگران شناخته می‌شوند.

با این کار آن‌ها پتانسیل لازم برای پیش بردن یک تیم و پروژه‌های مربوط به آن‌ها را خواهند داشت. جدای از علاقه و ایجاد یکدلی در تیم، پشتیبانی کردن از همکاران و کمک به آن‌ها در فرایند یادگیری موضوعات جدید، کارهایی است که یک کارآفرین با دارا بودن صلاحیت‌های رهبری می‌تواند انجام دهد.

۵. چند وظیفه بودن

کارآفرینان رئیس خودشان هستند. این بدان معناست که به عنوان یک مدیر باید بتوانند چند کار را همزمان انجام دهند و آن‌ها را مدیریت کنند. از مشکلات بسیار کوچک تا مشکلات بزرگی که در یک چهارچوب اتفاق می‌افتد، همه کارها باید به صورتی تحت نظارت کارآفرین اصلی باشد.

کلید اصلی موفقیت به عنوان یک کارآفرین مدیریت درست و اصولی این کارهاست. چند وظیفه‌گی ساده نیست و نیاز دارد که بتوان به بهترین روش ممکن آن را مدیریت کرد.

۶. مدیریت منابع مالی

شیوه مدیریت ورودی‌ و خروجی‌هایی که به عنوان یک کارآفرین به تجارت شما اعمال می‌شود بسیار مهم است. براساس یک آمار حدود ۲۹٪ استارتاپ‌هایی که با شکست مواجه می‌شوند، نتوانسته‌اند در بازه زمانی درست، روشی بهینه و منطقی برای مدیریت منابع مالی ارائه دهند.

کارآفرینان باید بدانند که چه زمانی در کجا و برای چه کاری چه مقدار هزینه را خرج می‌کنند. توانایی در آنالیز این مقادیر و محتوا توانایی بسیار مهمی است که باید در ارتباط با آن یک کارآفرین آگاهی داشته باشد.

بسیاری از مردم پولی را که بدست آورده‌اند برای خرید چیزهایی صرف می‌کنند که نمی‌خواهند، برای تاثیر گذاشتن روی افرادی که دوست‌شان ندارند! – ویل راجرز

۷. توانایی در محاسبه ریسک‌ها

یکی از نکات بسیار مهمی که یک رهبر به عنوان توانایی باید داشته باشد، محاسبه میزان ریسکی است که انجام می‌دهد. ریسک در انجام یک کار می‌تواند مربوط به اجرای یک پلن مالی جدید، پروژه جدید و یا هر کار دیگری باشد. باید بتوانید میزان ریسک آسیب دیدن شرکت و یا فاکتورهای بسیار دیگری را در نظر بگیرید.

کارآفرینان موفق می‌دانند که ریسک کردن بخشی بسیار مهم کار و زندگی‌شان است. از این رو آن‌ها می‌دانند که در چه شرایط و موقعیت زمانی می‌توانند از یک چیزی سود بگیرند.

اگر نکات گفته شده در این مطلب را بخشی از شخصیت خود می‌دانید پس می‌توانم به شما تبریک بگویم. شما در زمینه راه اندازی یک استارتاپ و کارآفرینی در سطح جهانی توانمند هستید و می‌توانید کارتان را به جلو ببرید.

ریچارد برانسون می‌گوید که: «دو کارآفرین موفق هیچوقت شبیه به همدیگر نیستند» از این رو چیزهای بسیار زیاد دیگری وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را یاد بگیرد و سراغ‌شان بروید.

شما گاهی نیاز دارید که مسیر خودتان را برای موفقیت پیدا کنید. اما مواردی که در این مطلب خواندید، مواردی هستند که عموما باید به آن‌ها توجه شود.

تجارت الکترونیک بر بستر موبایل

۱۵ تفکر موثر پیرامون تجارت الکترونیک بر بستر موبایل (اینفوگرافیک)

امروزه اکثر ما بیش از اینکه با لپ تاپ و کامپیوتر خود سر و کار داشته باشیم با گوشی تلفن همراه خود کار میکنیم. به عبارتی بیشتر وقت خود را با آن می گذرانیم. از همین جا می توان نتیجه گرفت که تعداد کاربران موبایل این روزها به مراتب بیشتر از سایر دستگاه های الکترونیکی می باشد.
تجارت الکترونیک بر بستر موبایل مسئله ای است که سر و صدای زیادی کرده و همین امر سبب شده که وبسایت ها به دنبال راه هایی برای رسپانسیو کردن وبسایت خود و محیا کردن بستری برای نمایش آن بر پلتفرم های تلفن همراه هوشمند باشند.

تجارت الکترونیک بر بستر موبایل

تمامی اتفاقات خوب دست به دست هم داده اند تا تجارت الکترونیک بر بستر موبایل به موفقیت برسد. ۱۵ تفکر جالب و موثر را در حوزهتجارت الکترونیک به صورت اینوگرافیک مشخص کرده ایم که عبارت است از:

 • مقایسه ترافیک وبسایت در حالت معمول و بر بستر موبایل
 • آماری از تعداد کاربرانی که با گوشی تلفن همراه به اینترنت متصل می شوند
 • تعداد کاربرانی که با گوشی هوشمند خود خرید انجام می دهند
 • درصد استفاده از گوشی هوشمند در تجارت الکترونیکی
 • درصد افزایش تجارت الکترونیک بر پایه موبایل
 • میزان سرمایه ای که از کسب و کارها بر بستر موبایل بدست می آید
 • بررسی میزان مصرف و خرید در سیستم عامل های مختلف موبایلی (iOS، Android و ویندوزفون)
 • درصد پرداخت هایی که با گوشی تلفن همراه صورت می گیرد
 • میزان جستجوی فروشگاه های اینترنتی با تلفن همراه
 • میزان امنیت گوشی موبایل هوشمند
 • پیش بینی میزان فروش فروشگاه های اینترنتی بر بستر موبایل در سال آینده
 • میزان استفاده ی کاربران تلفن همراه از کیف پول دیجیتال
 • آماری از میزان استفاده افراد از سه وبسایت معتبر در جهان
 • مقایسه سه وبسایت فروشگاهی معتبر جهان
 • پیش بینی استفاده از تلفن همراه تا سال ۱۴۰۰

برای خواندن توضیحات کامل، شما را به مشاهده اینفوگرافیک زیر دعوت میکنیم:

موفقیت در دورکاری

۵ تکنیک‌ موثر برای موفقیت در دورکاری

هر نوع کسب‌وکار چه دورکاری و چه فعالیت‌های حضوری نیازمند تلاش است تا به قله‌ی موفقیت صعود کند؛ اما اینکه به‌طور مؤثر و کارآمد فعالیت کنیم نیازمند رعایت اصول اولیه و تکنیک‌هایی است که به انجام هرچه بهتر امور کمک می‌کنند. در این مقاله از اگرت قصد داریم به بررسی ۵ تکنیک بپردازیم که باعث موفقیت در دورکاری یا کار به صورت اینترنتی خواهند شد.

موفقیت در دورکاری

همان‌طور که گفتیم در هر مدل کسب ‌و کاری که باشید با رعایت اصول، موفق خواهید شد و در صورت عدم رعایت اصول اولیه همیشه بر روی یک پله درجا خواهید زد. برای انجام فعالیت‌های از راه دور نیز تکنیک‌هایی وجود دارد که باعث افزایش بهره‌وری خواهند شد.

۱- پوشش و وسایل

پوشش اولین مورد در لیست است، چون برای مدتی باید فضای کاری، احساس کاری و… به وجود بیایید. برای برخی تغییر لباس مسئله مهمی نیست چون در منزل فعالیت می‌کنند اما این کار ذهن شما را در حالت رفتن به کار قرار می‌دهد و هنوز هم بسیار راحت است. این مورد تنها به پوشش محدود نمی‌شود بلکه استفاده از ابزارهای خاص مانند هدفون، استفاده از ابزارهای کاری، دفاتر و… نیز فضا را متفاوت از فضای همیشگی منزل خواهد کرد. باید آمادگی لازم را برای ذهن خود ایجاد کنید تا بهره‌وری بیشتری داشته باشید. این کار یعنی آماده کردن فضا، یکی از ساده‌ترین تکنیک‌های موفقیت در دورکاری است.

۲- فضاهای کاری اصلی و ثانوی

داشتن یک فضا برای دورکاری، ضروری است. شما باید جایی کار کنید که احساس خوشایندی داشته باشید. پس از مدتی به محیط کاری خود عادت می‌کنید و با آن منطبق خواهید شد. به این صورت بهره‌وری فردی افزایش خواهد یافت.
اما دقت کنید محیط فعالیت ممکن است بر روحیه شما تأثیر بگذارد.

سعی کنید محیط مناسبی را انتخاب کنید چون قرار است زمان زیادی را در آن محیط سپری کنید. به همین دلیل نیاز به یک فضای کار ثانویه نیز خواهید داشت. به عنوان مثال، برخی افراد بسیار اجتماعی هستند و نیاز دارند گاهی خارج از منزل فعالیت کنند به همین دلیل برخی افراد امور کاری خود را در کتابخانه انجام می‌دهند چون یک فضای اجتماعی و فرح‌بخش است.
اینکه کجا بروید مهم نیست، مهم این است که فضای مناسب و مطابق با روحیات خود انتخاب کنید. حتی می‌توانید یک فضای همکاری در نزدیکی محل زندگی خود پیدا کنید، بنابراین مجبور نیستید مکانی را اجاره کنید و یا یک دفتر کامل را برای خودتان تهیه کنید و تنها زمانی که نیاز دارید، کار می‌کنید.

۳- ابزار کاری فقط مخصوص کار

یکی دیگر از جنبه‌های داشتن فضای کاری مشخص‌شده، ابزارهایی است که استفاده می‌کنید. از ابزارهای کاری فقط برای انجام امور کاری و پروژه‌های جانبی استفاده کنید. این کار تغییر بزرگی در بهره‌وری شما ایجاد خواهد کرد.
به این صورت زمان فقط صرف امور کاری خواهد شد و هیچ مسئله‌ای وقت کاری را نخواهد گرفت. همیشه به یاد داشته باشید که زمان، زمان کار است. این تفکر ۱۰۰٪ ذهنی است و فقط چند هفته طول می‌کشد تا کاملاً به آن عادت کنید و ملکه ذهنتان شود.

۴- برنامه‌ریزی مناسب

امروز هر پروژه‌ای نیازمند یک برنامه‌ریزی برای مدیریت پروژه است. علاوه بر برنامه‌ریزی به ابزارهایی نیاز دارید تا بتوانید به بهترین نحو آن را مدیریت کنید. بهترین برنامه‌ها هم بدون مدیریت صحیح ارزشی ندارند.
پس از برنامه‌ریزی، مدیریت زمان هم مهم است. برنامه‌ریزی‌های دورکاری و برنامه فعالیت‌های شخصی باید کاملاً مجزا باشند.
اما چه چیزی این برنامه‌ریزی‌ها را از هم جدا می‌کند و چه فایده‌ای دارد؟ کار و زندگی دو موضوع موازی هستند یعنی نمی‌توانید تنها کار خود را برنامه‌ریزی کنید، اما می‌توانید زندگی خود را در همان فضای کاری نیز برنامه‌ریزی کنید.
با فکر کردن و بررسی چشم‌اندازها و اهداف حرفه‌ای و شخصی، به‌راحتی می‌توانید این دو بخش از زندگی خود را مدیریت کنید و به صورتی برنامه‌ریزی کنید تا کار و زندگی باهم تداخل پیدا نکنند. درنهایت هر چیزی در حد اعتدال رعایت شود. این کار موجب موفقیت در دورکاری خواهد شد.

۵- نظم و انضباط

فقط داشتن برنامه‌ریزی کافی نیست این برنامه‌ریزی باید عملی شود. داشتن برنامه‌ریزی بدون رعایت کردن آن چه ارزشی دارد؟ بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین تکنیک‌های موفقیت در دورکاری تبعیت از برنامه‌ها است. تفاوت بین موفقیت و شکست هیچ ارتباطی با استعداد ندارد، بلکه این اخلاق حرفه‌ای و تلاش است که موفقیت را به ارمغان می‌آورد.
اگرچه این فن کاملاً مشهود نیست اما تأثیر مستقیمی بر روی موفقیت دارد. توجه به تاریخ و زمان انجام امور و رعایت نظم یک مهارت است که باید یاد بگیرید.
همه فضاهای کاری، رایانه، برنامه‌ها و … امکانات خوبی در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید برنامه‌ریزی خود را به‌صورت منظم پیاده‌سازی کنید. این برنامه‌ها مانند میز کار ترلو و…هستند.

جمع‌بندی نهایی

فعالیت‌ها چه حضوری و چه از راه دور نیازمند تلاش برای موفقیت هستند. برای دورکاری نیز تکنیک‌های خاصی وجود دارد و رعایت اصول اولیه الزامی است. اشتباهات در عادت‌ها و سبک‌های کاری به خودشان لطمه می‌زند. شرایط کاری تقریباً با زمان و مکان دلخواه شما منطق خواهد شد و با مزایا و معایب خاص خود همراه است اما اگر واقعاً قصد انجام فعالیت‌های از راه دور را دارید باید به اصول و تکنیک‌های موفقیت در دورکاری پایبند باشید.

پیروز باشید.

توسعه برند کسب و کار آنلاین

۴ روش برای توسعه برند کسب و کار آنلاین

زمانی که شما می خواهید کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنید باید به دنبال فرصت ها برای توسعه ی برند کسب و کار آنلاین ، تبلیغات برای مصرف کننده ها و سپس به دنبال جذب مشتریان و مخاطبان بیشتر باشید.

۴ روش برای توسعه برند کسب و کار آنلاین

خوشبحتانه، تعداد زیادی از ابزارها در بازاریابی اینترنتی موجودند که هم اکنون در دسترس می باشد! همیشه بهترین تمرین تغییر است. یکی از این موارد که میخواهیم امروز به آن بپردازیم برند کسب و کار آنلاین است و تاکتیک هایی که برای بهبود آن ارائه می شود.

توسعه محتوای جدید

زمانی که شما بازاریابی اینترنتی را آغاز می کنید، باید بدانید چند سالی است که محتوا به عنوان یک پادشاه روی کار آمده و اهمیت دارد. این بدان معناست که اگر میخواهید برند کسب و کار آنلاین خود را توسعه دهید اولین کار تمرکز روی محتوای سایتتان است! مهم ترین موضوع این است که بدانید در این حوزه فقط شما نیستید بلکه بسیاری از سازمان ها هستند که محتوای خوبی تولید می کنند. و هر روز هم بر شمار آنها افزوده می شود. پس شما نیز برای بهینه سازی و رشد برند کسب و کار آنلاین باید دست به کار شوید و تلاش خود را چند برابر کنید زیرا این رقابت بسیار تنگاتنگ است.

از کجا باید شروع کنیم؟

اگر تا کنون از بلاگ در وبسایت خود استفاده نکرده اید از امروز تصمیم به راه اندازی آن بگیرید. امروزه اکثر سازمان هایی که به دنبال توسعه برند کسب و کار آنلاین خود هستند حتما یک بلاگ می سازند و تولید محتوای خود را آغاز می کنند. برای تولید محتوای خود به دنبال مطالب مهیج و بهترین باشید تا بتوانید مخاطبان زیادی را به خود جذب کنید.

استفاده از مطالب به روز

حتما در دنیای مجازی این روزها مشاهده کرده اید که سعی میکنند تا از مطالب به روز یا به اصطلاح live استفاده کنند. این امر تاثیر به سزایی در پیشرفت و رشد برند کسب و کار آنلاین آنها دارد. وبسایت های عظیمی مانند فیسبوک، توییتر و… این مسئله را کشف کرده اند که باید پایگاه های خود را به صورت کاملا به روز و زنده نگه داری کنند تا کاربران بیشتری جذب آنها شوند. همانطور که میبینید این چنین شده و امروزه این وبسایت ها جزء برترین ها می باشند و می توانند جوابگوی افزاد بسیار زیادی باشند.

بنابراین شما می توانید در حوزه ی محتوای زنده و به روز تحیق کنید و به دنبال چنین مطالبی باشید! نگران نباشید منابع آنها محدود است و می توانید به راحتی بهترین ها را کشف کنید و در این امر اولین باشید.

استفاده از محتوای مهم و زودگذر

در حال حاضر، وبمستران نمی توانند به اندازه کافی محتوا در زمان محدودی ایجاد کنند. همانند محتوای زنده، استفاده از محتوای زودگذر و مهم که معمولا به صورت خبری از حوادث است، در سال گذشته به حد انفجار خود رسید. نمونه ی این امر را می توانید امروزه در اینستاگرام مشاهده کنید که به تصویب رسیده است. این قابلیت به اسم story در اینستاگرام گنجانده شده که شامل پست های سریع و زودگذر از لحظات زندگی افراد است. البته این را نیز بگوییم که ممکن است این نوع محتوا برای رشد برند کسب و کار آنلاین شما مناسب نباشد اما برای بسیاری دیگر یک رونق خوب محسوب می شود.

همانور که میبینید این قابلیت در اینستاگرام جمعیت بسیاری را به خود اختصاص داده که هر روزه آن را مشاهده می کنند. مزیت مهمی که این گونه از محتوا دارد این است که نیاز به ویرایش ندارد و به راحتی قابل نوشتن و تولید است. حتما در پیشرفت و رشد برند کسب و کار آنلاین به این امر توجه کنید.

تولید محتوای ویدئویی

محتوای ویدئویی باید توسط هر وبمستری مورد تجه قرار گیرد. حال این ویدئوها می توانند شامل اطلاعاتی در مورد خودتان و توضیحاتی در مورد کارتان و تولیدات باشند یا آموزش هایی که به برند کسب و کار آنلاین شما مرتبط است. در واقع اکثر وبمستران به ویدئو برای پیشرفت کار خود توجه می کنند. زیرا می دانند مخاطبان بیش از اینکه به متون و خواندن آنها توجه کنند تمایل به مشاهده ی ویدئو دارند. شما با کمک این آیتم می توانید افراد زیادی را جذب کنید و از همه مهم تر احساسات آنها را نیز تحریک نمایید.

 

تولید محتوای ویدئویی

به جرئت می توان گفت که اگر در انتخاب و بارگذاری ویدئوها در وبسایت خود تلاش کنید حتما می توانید رشد و توسعه ی برند کسب و کار آنلاین را حتمی کنید.

مثلا می توانید در مورد کار و گفتگویی از عملکرد خود ویدئو تهیه کنید یا اینکه از محصولات و تولیدات جدید ویدئویی تهیه کرده و در بلاگ خود با توضیحات قرار دهید. صادقانه ترین راهی که برای رشد برند کسب و کار آنلاین خود می توانید انتخاب کنید همین است!

نتیجه

همان گونه که مشاهده می کنید ابزارهای مختلف و فراوانی وجود دارند که با کمک آنها به راحتی می توان برند کسب و کار آنلاین را توسعه داد. فقط کافیست با کمی دقت و تمرکز بیشتر و صرف وقت بیشتر کار کرد و مراحل خوبی را برگزید تا در میان رقیبان پیروز و سر بلند شد. همیشه انتخاب یک هدف خاص کافی نیست شما باید بتوانید از بین رقیبان خود بهترین باشید و بهترین گزینه ها را انتخاب کنید.

استفاده از پادکست در کسب و کار اینترنتی

استفاده از پادکست برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی

در حال حاضر میبینیم که افراد در مسافرت، در هنگام کار به صورت انفرادی یا تیمی و یا زمان هایی که پیاده روی میکنند به آهنگ یا هر فایل صوتی گوش می دهند. استفاده از پادکست ها در آگهی تبلیغاتی و اهمیت آن درجامعه، مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته است. بطور مشخص استفاده از پادکست در کسب و کار اینترنتی نیز بیشتر ازقبل به چشم می خورد و اتفاقا با موفقیت رو به رو شده است.

استفاده از پادکست در کسب و کار اینترنتی

در حال حاضر روند رشد تکنولوژی به گونه ای است که لازم است حتما از پادکست ها در کسب و کار خود استفاده کنید. اگر شما شناخت خوبی از مخاطبانتان خود داشته باشید پادکست می تواند باعث توسعه فعالیتهای بازاریابی فعلی تان شود. ما دلایل خوبی را در این مقاله برای استفاده از پادکست در کسب و کار اینترنتی به صورت راهبردی به شما معرفی میکنیم.

سهولت و سرعت در انجام عملیات ضبط محتوی پادکست

اولین چیزی که باید شما در باره فایل های صوتی بدانید این است که درسالهای اخیر بطور باور نکردنی محتوا یا اطلاعات به راحتی ضبط می شوند. با وجود یک میکروفن و هدفن با کیفیت به آسانی و با کمترین هزینه می توان اینکار را انجام داد. بازبینی و ویرایش نرم افزارها بصورت آماده در دسترس است و مشکلی از این جهت وجود ندارد.
این یک واقعیت است که تولید و استفاده از پادکست در کسب و کار اینترنتی به مراتب راحت تر از تولید ویدئو و فیلم است. اگر تا به حال موفق به ضبط ویدئوی آموزشی شده اید بهتر است بعنوان گزینه بهتر، پادکست را برای سرعت وکارایی بیشتر بکار ببرید و در کنار ویدئوها از آن نیز استفاده کنید.

پس از ضبط و ویرایش لازم در محتوی پادکست می توانید آن را با سرعت بیشتری برای دسترسی مشتریان بارگذاری کنید. مطمئن باشید فایل های صوتی شما به سرعت مورد پسند و توجه کاربران زیادی قرار خواهد گرفت!

تولید ترافیک بیشتر

تا اینجا متذکر شدیم که بیشتر مردم پذیرای استفاده از پادکست هستند اما به افرادی توجه کنید که در هدف کسب وکارتان قرار دارند و این باید یک چالش واقعی برای شما باشد. با یگ نگاه دقیق به تعداد مخاطابنتان، متوجه می شوید که هرگز تصور نمی کردید این تعداد مخاطب را داشته باشید. شما می توانید برای کاربران و توضیح دادن در مورد سوالاتشان فایل های صوتی را در اختیار آنها قرار دهید.

ترجیحا استفاده از پادکست در کسب و کار اینترنتی بهترین فرصت را برای کاربران در استفاده از اطلاعات قرار میدهد اما شاید تا به حال به صورت جدی به آن فکر نکرده بودید.
اگر شما استعداد خوبی در سخنرانی دارید پس موفق هستید و کار برای شما آسانتر می شود. ولی اگر چنین مهارتی ندارید نگران نباشید چون به راحتی می توانید با چند بار تمرین مهارت خوبی کسب کنید.

ایجاد ارتباط با کاربران

علاوه بر استفاده از پادکست در کسب و کار اینترنتی، می توانید از این روش برای برقراری ارتباط بهتر با کاربران خود استفاده کنید. اگر فایل صوتی شما موثر و معتبر باشد، آنها مخاطب دائمی شما خواهند شد. شما هم تشویق می شوید تا فایل های بیشتری برای مشتریان آماده سازید که موجب برند سازی و در کنار آن جذب هر چه بیشتر کاربر و مشتری خواهد شد.

اگر کاربران به اندازه کافی به شما اعتماد کنند و اطلاعات با کیفیتی با استفاده از فایل صوتی کسب کنند آن را به دوستانشان هم توصیه می کنند و این یعنی شما کارتان را درست انجام داده اید.
پادکست به شما اجازه می دهد که برند کسب وکارتان را به مخاطبان معرفی کنید! کاری که رسانه های اجتماعی حتی نمی توانند آن را انجام دهند. اعتبار و ارزش کارتان را در ارائه پیامتان به مخاطبان با پادکست یا ویس را هرگز دست کم نگیرید!

افزایش تعداد مکالمه ها

برای بهبود ترافیک سایت و ایجاد ارتباطات موثر با مخاطبان، پادکست می تواند سرعت مکالمه را بطور شگفت انگیزی افزایش دهد. در هرکدام از صحبتهایی که شما در فایل صوتی ارائه می دهید اعتماد به نفستان افزایش پیدا می کند. اگر بعنوان یک کارشناس از کارایی و اطمینان لازم به خود برخوردار باشید، مشتری هم به محصولات یا خدماتی که می فروشید، اطمینان خواهد کرد. بیشتر از همه وقتی مشتریان میخواهند به برندی اطمینان کنند به آن مشکوک می شوند. ارتقاء عملیات پادکست ، بهترین راه تمایز شما با رقبایتان برای تشویق و ترغیب مشتریان برای خرید از شما است.

به خاطر سپردن پادکست ضبط شده

وقتی مکالمه تان را ضبط می کنید آن را بخاطر بسپارید، این به معنی آن نیست که مدت زمان طولانی از آن پادکست برای تبلیغات بلند مدت نا محدودتان برای محصولات استفاده کنید بلکه به این معنی است که از ارتقاء مطالب و روشهای ویژه که ممکن است به شما پیشنهاد شود پرهیز نکنید. مشتریانتان را آزاد بگذارید تا از محصولات منحصر به فرد و ویژه تان اطلاعات کافی کسب کنند. اگر آنها به شما اعتماد پیدا کنند حتما کسب و کار موفقی خواهید داشت.

جمع بندی

کسب وکارها برای رسیدن به پتانسیل خوب، مرهون استفاده از پادکست در کنار سایر تولیدات هستند. عامل موثر هماهنگی متوسط تعداد زیادی ازکسب وکارها، در هماهنگی و اتحاد پادکست ها در استراتژی بازاریابی است که در حال حاضر کم از آن استفاده می شود و فرصتی عالی است که دست به کار شوید. بنابراین شما برای چه منتظرید؟ تنها با یک رکورد ساده می توانید کار خود را شروع کنید!

افزایش مشتریان

۵ راه‌‌کار برای جذب و افزایش مشتریان محلی وبسایت

برخی صاحبان کسب و کارها این امکان را دارند تا علاوه بر جذب بازدید کننده و ارائه خدمات، روی مبحث محلی‌سازی نیز فعالیت کنند. منظور از محلی‌سازی این است که، کسب و کار خود را به سایرین معرفی کرده و مشتریانی از محدوده کسب و کار را خود جذب کنید. به ‌عنوان‌ مثال، کسب و کارهایی مانند کافی‌شاپ‌ها، آرایشگاه‌ها و… در کنار معرفی خدمات خود، باید به جذب و افزایش مشتریان محلی وبسایت نیز بپردازند. چندین راه‌کار برای معرفی خدمات و افزایش مشتریان وجود دارد که همگی ساده و کاربردی هستند.

افزایش مشتریان محلی وبسایت

همان‌طور که ذکر کردیم، چند روش برای جذب و افزایش مشتریان محلی وبسایت وجود دارد، که همگی منجر به افزایش نرخ تبدیلات خواهند شد. این پنج استراتژی می‌توانند به کسب و کار شما کمک کنند تا مشتریان بیشتری را از منطقه جغرافیایی خود جذب کنید.

 1. فهرست آنلاین مشاغل
 2. وبسایت خود را بررسی کنید
 3. در شبکه‌های اجتماعی مشغول شوید
 4. درج تبلیغات روی وسایل (کمک گرفتن از داشته‌ها)
 5. خرید تبلیغات آنلاین

در ادامه به بررسی تک‌تک این موارد، برای جذب مشتریان محلی وبسایت خواهیم پرداخت.

۱- فهرست آنلاین مشاغل

 

بیشتر خریداران محلی به دنبال خدمات آنلاین در فهرست‌های آنلاین و وبسایت‌‏های معرفی خدمات و مشاغل هستند. از خدمات منزل گرفته تا قالی‌شویی یا حتی مراکز خدماتی و درمانی و… پس بررسی کنید که آدرس وبسایت و کسب و کار شما در فهرست معرفی مشاغل محلی ثبت شده باشد. اگر قبلاً وبسایت خود را در این مراکز و منابع ثبت کرده‌اید، به صورت مرتب وضعیت آن را بررسی کنید. فراموش نکنید که در صورت تغییر آدرس، تلفن یا شرایط کاری، اطلاعات خود را در لیست‌های کاری بروز کنید.

۲- ارزیابی وبسایت

عملکرد وبسایت خود را روی گوشی‌های هوشمند و تبلت بررسی کنید؛ که آیا به درستی کار می‌کند یا خیر. درصد زیادی از افراد، از گوشی‌های هوشمند برای جستجو استفاده می‌کنند. پس سعی کنید عملکرد نامطلوب وبسایت، شما را متضرر نکند. برخی کاربران برای جستجوی خدمات محلی مانند تعمیر کفش، خشک‌شویی، رستوران‌ها و حتی خدمات تفریحی، درمانی، آموزشی و… از تلفن همراه استفاده می‌کنند.
می‌توانید آدرس وبسایت خود را در ابزارهای تست عملکرد مانند Google’s Mobile Friendly Test درج کنید و نتیجه آن را بررسی کنید. در صورتی که نتیجه تست و بررسی منفی بود و وبسایت شما در گوشی‌های هوشمند عملکرد صحیحی نداشت، باید گامی در جهت بهبود این مسئله بردارید.

 

 1. بهبود کدهای وبسایت
 2. طراحی یک وبسایت رسپانسیو و بهینه

با موتورهای جستجو مانند گوگل دوست باشید!
در واقع موتورهای جستجو، دوستان شما هستند… زیرا درصد قابل ‌توجهی از مشتریان از طریق موتورهای جستجو به وبسایت شما هدایت می‌شوند. حتی در برخی موارد ممکن است مشتریان ثابت سرویس و برند شما را جستجو کنند. بنابراین باید روی وبسایت خود کار کنید. بهینه‌سازی وبسایت، بسیار ارزشمند است ولی نیازمند زمان و تلاش است.
در صورتی که از وردپرس استفاده می‌کنید، می‌توانید با درج عناصر زیر، موجب جلب اعتماد کاربران شوید و کاری کنید که بازدید کنندگان محلی در صورت مراجعه به وبسایت شما، جزء مشتریان شوند.

 • نمایش یک نمایه از کسب و کار
 • اطلاعات شغلی
 • خدمات و سرویس‌ها
 • برتری‌ها
 • سوابق کاری
 • معرفی اعضای تیم
 • رزومه
 • و…

نمایش این‌ گونه اطلاعات، بسیار مفید و موجب جلب اعتماد بازدید کنندگان خواهد شد. می‌توانید از افزونه‌های رایگانی که در این زمینه طراحی شده‌اند کمک بگیرید. ارائه اطلاعات کامل، بخش مهمی از پروسه افزایش مشتریان محلی وبسایت است. چون در صورت جذب آنان به وبسایت، باید دلیلی برای استفاده از خدمات شما داشته باشند و چه دلیلی بهتر از اعتماد!

۳- فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

اگر مشتریان هدف، وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و… صرف کنند، شما و کسب و کارتان فرصت خوبی برای ارتباط با آن‌ها خواهید داشت.

 • در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و… حساب‌های کاربری تهیه کنید. این کار بسیار مفید خواهد بود، مخصوصاً اگر محصولات و خدمات خود را در قالب فایل‌های بصری مانند تصویر ارائه دهید.
 • کم‌کم شروع به اشتراک‌گذاری کنید. می‌توانید راهنمایی‌های مفید، عکس‌ها و لینک‌های کاربردی ارائه دهید. سعی کنید روی مقالاتی که کاربران علاقه دارند مانور دهید. می‌توانید در هر پست یک عکس و لینک در وبسایت خود درج کنید.
 • آیکون شبکه‌های اجتماعی را در وبسایت خود درج کنید. آدرس پروفایل و حساب‌های کاربری خود را نیز در اختیار سایرین قرار دهید.
 • پشتیبانی بسیار مهم است. سعی کنید به کاربران و بازدید کنندگان وبسایت، به درستی پاسخ دهید. این کار باعث می‌شود که کاربران همیشه از شما راضی باشند. رضایت مشتریان موجب می‌شود که سایر افراد زودتر به شما اعتماد کنند و حتی افرادی که نظر مثبتی نسبت به شما ندارند، وبسایت را بازبینی کنند.

یاد بگیرید که چگونه از هشتک‌های توییتر استفاده کنید… همچنین سعی کنید از یک افزونه اشتراک‌گذاری مطالب کمک بگیرید، تا بتوانید سریع‌تر مقاله‌ها و محتوای خود را در شبکه‌های اجتماعی درج کنید.
می‌توانید از Buffer استفاده کنید. برنامه‌های زمان‌بندی به شما امکان می‌دهند تا پست‌ها و محتوای خود را آماده کرده، و سپس تاریخ و ساعت ارسال خودکار آن‌ها را در توییتر، فیس‌بوک و… زمان‌بندی کنید.

۴- درج تبلیغات روی وسایل

این ‌که کل یک وسیله نقلیه را با تبلیغات پوشش می‌دهید و یا یک روش تبلیغاتی کوچک مانند پخش تراکت را انتخاب کنید، به شرایط و نیاز شخصی شما بستگی دارد… در کل این نوع تبلیغات می‌توانند بسیار مؤثر باشند.
می‌توانید از تمام وسایل موجود، بهترین بهره را بگیرید. به ‌عنوان‌ مثال، اگر از کامیون برای کسب و کار استفاده می‌کنید، نام تجاری، لوگو، تلفن و آدرس وبسایت خود را روی آن درج کنید. این کار مانند یک بیلبورد سیار عمل خواهد کرد.

۵- خرید آنلاین تبلیغات

در کنار تبلیغات محلی، می‌توانید از روش‌های تبلیغاتی نوین مانند تبلیغات آنلاین نیز کمک بگیرید. نمایش تبلیغات به اشخاصی که به ‌طور فیزیکی به کسب و کار شما نزدیک هستند، یک روش بسیار عالی است.

می‌توانید تبلیغات محلی آنلاین را به مشتریان احتمالی نمایش دهید. یک طرح تبلیغی انتخاب کنید… یک بودجه برای تبلیغات آنلاین در نظر بگیرید. یک تصویر مناسب انتخاب کنید و یک پیام جذاب برای افراد منطقه خود تهیه کنید. در آخر شما موفق به افزایش مشتریان محلی وبسایت خواهید شد.

جمع‌بندی نهایی

برخی از کسب و کارها در کنار جذب بازدید کننده و مشتری، باید به فکر افزایش مشتریان محلی وبسایت خود نیز باشند. به ‌عنوان‌ مثال کسب و کارهایی مانند آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها و… می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های خاص، مشتریان محلی را جذب کنند. چندین راه‌کار برای جذب و افزایش مشتریان محلی وبسایت وجود دارد… از جمله:

 1. درج آدرس وبسایت در فهرست آنلاین مشاغل
 2. بازبینی سایت
 3. کمک گرفتن از شبکه‌های اجتماعی
 4. تبلیغات سنتی
 5. تبلیغات آنلاین

به ‌عنوان ‌مثال اگر یک رستوران دارید، درج آدرس سایت در فهرست مشاغل، نمایش خدمات در وبسایت، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و معرفی منوها به کاربران و داشتن تبلیغات آنلاین در کنار تبلیغات محلی، می‌تواند مانند یک بمب در کسب و کار شما باشد! سعی کنید از تلفیق این روش‌ها برای بازاریابی کسب و کار خود استفاده کنید.
کلید موفقیت در کسب و کار این است که، بدانید مشتریان از چه طریقی به دنبال خدمات شما می‌گردند… در نهایت با مانور روی آن گزینه، موفق به افزایش مشتریان محلی وبسایت خواهید شد.

بازاریابی اینترنتی

با ۵ نکته کلیدی درباره بازاریابی اینترنتی ، وبسایت وردپرسی خود را ارتقا دهید

ممکن است وردپرس پیچیده به نظر برسد، اما واقعاً این‌گونه نیست. همیشه راهکارهایی برای ارتقا و پیشرفت وجود دارد که می‌توان به کمک آن به نتایج مطلوبی دست یافت. مثلا اگر می­‌خواهید ارتقای وبسایت وردپرسی با بازاریابی اینترنتی را امتحان کنید، نکاتی وجود دارد که با رعایت آن­ها به نتیجه مطلوب ­خواهید رسید.
ما در این مجموعه به بررسی ۵ نکته کلیدی در حوزه بازاریابی اینترنتی پرداختیم که به کمک آن می‌توان عملیات پیشرفت و ارتقای وبسایت را انجام داد.

ارتقای وبسایت وردپرسی با بازاریابی اینترنتی

 برای  ارتقای وبسایت وردپرسی با بازاریابی اینترنتی مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود:

 1. ایجاد محتوای خوب برای بهبود SEO
 2. استفاده از بک‌­لینک­‌ها و ارجاعات
 3. اشتراک‌گذاری پست­ در دیگر سایت‌­ها و بروزرسانی منظم
 4. ایمیل مارکتینگ، بازاریابی توسط مقاله یا انتشار در مطبوعات
 5. بازاریابی با شبکه‏‌های اجتماعی
 6. نصب افزونه‌­ها، قالب‌ها و انتخاب پیوندهای یکتای مناسب

برای ارتقای وبسایت وردپرسی با بازاریابی اینترنتی، در مرحله اول بسیار مهم است که مخاطبان و مشتریان خود را بشناسید؛ بدانید مخاطبان شما چه گروه افرادی هستند و متناسب با نیاز آن­ها اهداف بازاریابی اینترنتی­ خود را پیاده کنید. همچنین باید تلاش کنید تا وبسایت دیده شود و در میان کاربران محبوب شوید و یا موتورها و کاربرانی که شما را اسپم می­‌کنند را جستجو کنید، چون ممکن است به برند شما در بلند مدت آسیب برسد.

در ادامه نکاتی درخصوص ارتقای وبسایت وردپرسی با بازاریابی اینترنتی بیان می­‌کنیم که مطمئنا شما به عنوان یک صاحب کسب و کار به آن نیاز دارید. در ابتدا باید بگوییم بازاریابی به دو دسته بازاریابی آفلاین و بازاریابی آنلاین تقسیم می‌شود.

نکات استراتژی‏‌های بازاریابی آنلاین

 

ارتقای وبسایت وردپرسی با بازاریابی اینترنتی هدف اصلی این مقاله است که به ۵ مورد کلیدی اشاره دارد.

۱- ایجاد محتوای خوب برای بهبود وضعیت SEO

محتواهای با کیفیت منتشر کنید تا رتبه شما در موتورهای جستجو افزایش یابد. زیرا محتوای خوب، یک فاکتور تاثیرگذار در شهرت و رتبه وبسایت شما در موتورهای جستجو است.

در کل، محتواهای بلند و جامع، رتبه سئو بهتری را کسب خواهند کرد. با رعایت نکات مربوط به بهبود SEO، روی محتواهایی که کیفیت سایت شما را بهبود دهد، تمرکز کنید. همچنین به کلمات کلیدی که دفعات زیادی توسط کاربران جستجو شده‌­اند، ولی رقیب‌­های کمتری دارند، توجه کنید. مطمئن شوید که در عنوان، سرفصل­‌ها و محتوای مقاله و همچنین در توضیحات متا، تگ تصاویر و تگ­‌های عنوان، کلمات کلیدی مناسب وجود دارد.

مانند همیشه استفاده از افزونه Yoast SEO در وردپرس را اکیدا پیشنهاد می‌کنیم و از طرفی ثبت سایت در google analytics و پیگیری منظم آن را فراموش نکنید.

۲- استفاده از بک‌­لینک‌­ها و ارجاعات

هرگاه یک وبسایت به وب­سایت شما لینک می‌­شود، به آن یک بک‌لینک ­می­‌گویند. بک‌­لینک‌­ها در تعیین رتبه سایت در موتورهای جستجو بسیار مهم و حیاتی هستند… زیرا موتورهای جستجو، لینک­‌ها را به عنوان یک فاکتور جستجوی مهم می‌­بینند. بنابراین با قرار دادن یک بک­‌لینک از یک وب­سایت مهم و رتبه بالا، رتبه سایت خود را در موتورهای جستجو بهبود دهید. داشتن یک بک‏‌لینک از یک سایت معروف، بسیار با ارز‌ش‌‏تر از داشتن ده بک‌­لینک از سایت­های با کیفیت پایین است.

۳- اشتراک‌گذاری پست­ در دیگر سایت‌­ها و بروزرسانی منظم

یکی دیگر از نکات مهم در ارتقای وبسایت وردپرسی با بازاریابی اینترنتی، پست یا مقاله‌­ای است که در سایت­ افراد دیگر می‌نویسید و با این روش سایت خود را تبلیغ می‌کنید. این یک روش تبلیغی مهم ولی ریسک‌­پذیر است، تا کاربران جدیدی را جذب کنید. این کار به شما یک لینک خارجی از دیگر سایت‌­ها می­دهد و همین باعث بهبود رتبه سایت شما خواهد شد. همچنین مهم است تا سایت­ خود را به طور منظم بروزرسانی کنید. برای این منظور پیشنهاد می‌کنم تغییرات وردپرس در نسخه‌های متعدد را حتما ببینید.

 ۴- ایمیل مارکتینگ، بازاریابی توسط مقاله یا انتشار مطبوعات

بعد از اینکه درباره بروزرسانی محتوا و کیفیت آن در جذب مخاطب صحبت کردیم، می‌­خواهیم به گامی بلندتر برای ارتقای وبسایت وردپرسی با بازاریابی اینترنتی اشاره کنیم. شما از طریق انتشار مطبوعات آنلاین، ارسال مقالات و ایمیل مارکتینگ، می‌­توانید مخاطبان بیشتری جذب کنید و همچنین برند خود را به مخاطبان بیشتری معرفی کنید.
یکی از بهترین سرویس‌ها در این حوزه، میلرلایت است که با وردپرس نیز سازگار فوق‌العاده دارد.

 ۵- بازاریابی با شبکه‏‌های اجتماعی

پلت‌فرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، توییتر، گوگل پلاس و لینکداین می‌­توانند در جذب ترافیک و مخاطب برای سایت شما بسیار مفید باشند. این پلتفر‌‌م­‌ها به شما اجازه می‌­دهند تا مخاطبان آنلاین و مشتاق را جذب کنید و فرصت خوبی برای رشد سایت شما فراهم می‏‌کند. پست­های خوب و منظم، مخاطبان و بازدیدکنندگان دائمی را جذب سایت خواهند کرد.

افزونه‌های زیادی برای ارتباط دادن به وبسایت وردپرسی با شبکه‌های اجتماعی وجود دارند مانند افزونه Super Socializer در وردپرس.

 ۶- نصب افزونه­‌ها، قالب‌ها و انتخاب پیوندهای یکتای مناسب

‏URL پست­‌های وبلاگ که شامل کلمات کلیدی است، به شما کمک می­‌کند تا به کلیک بیشتری در وبسایت­ خود برسید. همچنین مطمئن شوید که سایت، قالب جذاب و کاربرد پسند دارد که می‌تواند در ذهن بازدیدکنندگان تأثیر خوب بگذارد. وبسایت شما باید شامل محتواهای باکیفیت بالا و قابلیت به اشتراک­‌گذاری آسان پست­‌ها و همچنین دکمه‌­های call to action  مشخص باشد.

استراتژی بازاریابی آفلاین

 

بازاریابی آفلاین شامل موارد زیر است که در ارتقای وبسایت وردپرسی با بازاریابی اینترنتی بی‌تاثیر نیست:

 • تبلیغ کردن در مجلات
 • فرستادن کارت و خبرنامه­‌های فیزیکی
 • برند ثابت با لوگو سایت
 • برگزاری مسابقات و هدایای تبلیغاتی
 • تبلیغات محلی از طریق روزنامه و روش­‌های دیگر

به یاد داشته باشید که هاستینگ سایت شما در عملکرد و Seo آن بسیار تاثیرگذار است. محتواهای خوب و اینفوگرافیک­‌های مناسب به صورت خودکار، تعداد مخاطبان شما را افزایش خواهد داد.

آموزش‌­های لازم در زمینه Seo را فرا بگیرید… چون نه تنها به شما کمک می­‌کند که اصول سئو را بهتر بدانید، بلکه قادر خواهید شد، استراتژی­‌های بهبود سئو را در سایت خود پیاده‌­سازی کنید.
همچنین وبسایت خود را تبلیغ کنید، تا مخاطبان جدیدی را جذب کرده و ترافیک و رتبه شما در موتورهای جستجو بهبود یابد.