برنامه‌نویس چند زبانه

فروردین 17, 1398
زبان‌های برنامه‌نویسی

برنامه‌نویس عالی ملزم به یادگیری چند زبان مختلف است ؟

به تازگی، مشغول صحبت کردن با فردی بودم که برای بیشتر از یک سال توسعه دهنده بود. وی از من پرسید که برای داشتن فرصت های […]
01132291305