برنامه نویسی استاندارد

آگوست 29, 2018
برنامه نویسی

نکات مهم برنامه نویسی استاندارد

همکاری کدنویس و تسترها: همیشه سعی کنید پیش از کدنویسی یک یا چند نفر را به عنوان تستر کدهای خود در نظر بگیرید و هنگامی که […]
01132291305