حذف نویسنده

مرداد 2, 1397
حذف صفحات از جستجوی وردپرس

چگونگی حذف صفحات خاص، نویسندگان و موارد دیگر از جستجو وردپرس

آیا می خواهید صفحات خاص، نویسندگان و موارد دیگر را از جستجو وردپرس حذف کنید؟به طور پیش فرض، جستجو وردپرس شامل تمام پست ها و صفحات […]
01132291305