غیرفعال کردن افزونه‌ها از طریق  phpMyAdmin

01132291305